Tagalog Poem about Revival

*Our monthly emphasis for JUNE- JULY at church is about REVIVAL.

Here’s a poem that I wrote about it.Vessel Unto Honour

SISIDLANG IKAPUPURI

Nais kong maging sisidlang ikapupuri

Puso ko ay idaan sa Iyong pagsusuri

O Diyos, ako’y hubugin ayon sa ‘Yong nais

Nang sa gawain Mo ako’y Iyong magamit

 

Ako’y turuan na Ika’y pagtiwalaan

Sa bawat pagdurog may lakip na kat’wiran

Sagot sa dalangin na maging kagamit gamit

Sa pagdurog Mo lamang ito makakamit

 

Buhay ko man minsan ay hindi maintindihan

Alam ko ang lahat ng ito’y may dahilan

Walang hihigit sa Iyong karunungan

na maging sa paghubog Mo’y may kasiyahan

 

O Diyos sa Iyong kamay may kapayapaan

Sa buhay ko ikaw lamang may karapatan

Baliin Mo man ang aking kalooban

O Diyos, sa Iyo pa rin ako mananahan

signature

 

 

Published by littlemisspilgrim

Wife to an amazing husband| Mother of two| Sinner saved by God's Grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: